ZORGVRAGERS

Ik ben Verpleegkundige VV&T met brancheverbijzondering voor: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, niveau 4, BIG geregistreerd. Specialisatie: studerend voor palliatief verpleegkundige.

 

KIWA gecertificeerd, actief deelnemer PILOT AWBZ sinds 2012. Op uw verzoek krijgt u inzage in het KIWA register.

KENNIS EN ERVARING

Mijn kennis en ervaring in de thuiszorg kunnen voor u een bijdrage leveren in het verplegen en verzorgen voor uzelf of uw partner.

 

We nemen de tijd voor uw zorg en bieden een luisterend oor, u behoud de regie, u krijgt één contact persoon, we werken in een kleinschalig team en dat is vertrouwd voor u.

INDICATIE AANVRAGEN

U kunt zelf AWBZ-zorg aanvragen voor verpleging bij u thuis, u vraagt zelf een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat is geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

Maar u mag het ook aan ons overlaten.

KENNIS EN ERVARING

De kosten voor zorg worden vergoed conform de AWBZ. Er is echter een eigen bijdrage. Deze wordt bepaald aan de hand van onder andere uw inkomen de bijdrage wordt vastgesteld door het CAK. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eigen bijdrage, die u eventueel voor andere vormen van zorg al betaalt.

Bent u op zoek naar een gemotiveerde verpleegkundige die voldoet aan de eisen van deze tijd kunt u mij als ZZP-er rechtstreeks inhuren. U kunt rekenen op een enthousiaste, persoonlijke en transparante benadering. Mijn kennis en kunde kunnen een bijdrage leveren aan uw zorgvraag.

Bel of mail, of maak gebruik van het contactformulier.

cak

CENTRAAL ADMINISTRATIE KANTOOR

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers.

wizorgt de zorgprofessional

DE ZORGPROFESSIONAL

Ondersteunende coöperatie voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden IG.

zorgvragers_fotos_logos_zorginstellingen_500x-03

BEROEPSVERENIGING VAN ZORGPROFESSIONALS

V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

We zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met elkaar zorgen we ervoor dat we ons beroep goed kunnen uitoefenen.

big

BIG-GEREGISTREERD

Wat is het BIG-register?

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

zorgvrager vgz

VGZ

Overeenkomst voor leveren AWBZ zorg via VGZ Zorgkantoor voor het gebied Midden- Brabant.

Het maakt voor u niet uit bij wie u verzekerd bent, als u in het gebied Midden- Brabant woont, hebt u recht op zorg via dit zorgkantoor.

kiwa

KIWA

Kiwa keurmerk in de zorg op aanvraag inzichtbaar voor u.

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren.

De onafhankelijkheid en deskundigheid van Kiwa zijn geborgd door het College van Deskundigen. Daarnaast zijn de certificatiediensten van Kiwa NV geaccrediteerd volgens de eisen van de Raad voor de Accreditatie.

nursesiz

NURSESIZ

Samenwerkingsverband van verpleegkundigen en verzorgende IG onder de naam Nursesiz.

Wizorgt!! is geregistreerd bij het BIG register, De zorgprofessional, Hypnose Vereniging Nederland, International Hypnotherapist Register, Effortless coaching en NOCB

Neem contact met mij op